Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Kuchyně domu v Černošicích

Popis

Dům je roz­dě­len do dvou hmot. Hmo­ta jed­no­pod­laž­ní (pří­zem­ní) je ja­kousi „deskou“ vol­ně za­střešu­jí­cí obyt­ný pro­stor, kte­rý je ote­vřen do své­ho oko­lí. Úpra­va­mi po­zem­ku me­zi ni­mi pak do­chá­zí k ply­nu­lé­mu pro­po­je­ní in­te­rie­ru s ex­te­ri­é­rem. GRAND PRIX 2013 - Čestné uznání, realizace 2011, foto: Filip Šlapal.

Designér

Studio PHA Otevřít

Tagy

Kuchyň Studio PHA moderní