Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

V pořádku

Pravidla iD Klubu

Vážení milovníci designu, 
rádi bychom Vás přivítali v Klubu insidecor, který Vám usnadní a zlevní Vaše nákupy u našich Partnerů a poskytne Vám další exkluzivní výhody.

O VĚRNOSTNÍM PROGRAMU

Věrnostní program iD Klub (dále jen Věrnostní program nebo iD Klub nebo klub) založila a provozuje společnost insidecor, s.r.o.(dále také jen Provozovatel) jako službu, která umožní členům klubu získat lepší obchodní podmínky při svých nákupech v síti partnerských obchodů (dále jen Partneři). Jejich aktuální seznam je k dispozici zde. 

JAKÉ VÝHODY ZÍSKÁM ČLENSTVÍM V ID KLUBU?

 1. Členství v iD Klubu je zdarma.
 2. Členové iD Klubu získávají za všechny své nákupy realizované s použitím svojí iD Karty v síti našich Partnerů peníze nazpět ve formě Bodů, které se připisují na Váš účet (dále jen Zákaznický účet) vedený Provozovatelem. Hodnota Bodů pro členy iD klubu zpravidla činí 5-10% z konečné hodnoty každého nákupu včetně DPH. Aktuální procentuální výše u každého Partnera je uvedena na stránkách iD Klubu. Pro vyjádření hodnoty bodů v Kč platí převodní koeficient 1 bod = 1 Kč.
 3. Členové iD Klubu mají přístup k neveřejným speciálním nabídkám všech Partnerů zapojených do programu iD Klub jako např. produkty a služby za zvýhodněné ceny, pozvánky na uzavřené akce, workshopy s designéry, aukce uměleckých předmětů, dílny se studenty UMPRUM, přednostní informace o plánovaných výprodejích.
 4. Členové iD Klubu budou informováni o aktuálním dění ve světě designu, architektury prostřednictvím internetového portálu umístěného na adrese www.insidecor.cz, který spojuje všechny příznivce kvalitního interiérového designu pod motem: „Design jako životní styl“.

Členství v iD KLUBU?

Pro získání členství v id Klubu se musíte registrovat vyplněním registračního formuláře na stránce www.insidecor.cz/idkarta. Potom si vyzvednete svoji iD Kartu ve kterémkoliv obchodě zapojeném do programu. Personál obchodu přiřadí Vaši kartu k Vašemu zákaznickému účtu. 

Dokončenou registrací získáte přístup na svůj zákaznický účet v iD Klubu, kde:

 • máte k dispozici Katalog speciálních nabídek od partnerských obchodů
 • vidíte historii svých nákupů a zůstatek na Vašem bodovém účtu
 • budete moci aktualizovat své osobní údaje, pakliže u Vás dojde ke změně

Členem iD Klubu se může stát výlučně fyzická osoba starší 18 let. Podmínkou řádného členství je dokončení registrace a vyzvednutí iD karty na některém z partnerských obchodů. Během registrace Vás požádáme o poskytnutí osobních údajů, které budou použity pro komunikaci s Vámi. Vaše údaje využijeme pro ověření Vaší totožnosti v případě ztráty nebo zapomenutí karty, vyřízení případné reklamace a pro zasílání obchodních sdělení programu. Je nutné, aby Vaše údaje byly pravdivé a byly vždy aktuální. Vámi zaregistrovaná karta je nepřenosná.

Podmínkou řádné registrace je vyjádření souhlasu s těmito Pravidly a souhlasu se zpracováním a shromažďováním Vašich osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení. Svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat.

Vaší povinností je chránit Vaše přihlašovací údaje a heslo před prozrazením třetí osobě. V případě podezření úniku přihlašovacích údajů máte povinnost si heslo změnit.

JAK ZÍSKÁM ODMĚNU ZA SVÉ NÁKUPY?

Načtení bodů za Váš nákup je prosté. Stačí, když v partnerském obchodě předložíte svou iD Kartu a o ostatní se už postará personál obchodu. Po řádném zaplacení nákupu a zadání Vaší iD karty do systému se převede Váš zákaznický účet počet bodů rovnající se hodnotě počtu procent z Vašeho nákupu, jejichž výše je uvedena na webových stránkách programu. Na Vašem účtu se budou kumulovat všechny Vaše nákupy realizované s použitím iD Karty.

Řádné načtení bodů si můžete ihned ověřit na svém zákaznickém účtu po přihlášení na idkarta.insidecor.cz. V případě, že se načtení neprovedlo, reklamujte tuto skutečnost buď přímo u obchodníka nebo na kontaktní adrese idkarta@insidecor.com. Zašlete nám kopii účtenky, Vaše číslo karty, jméno obchodníka a my za Vás reklamaci vyřídíme. Reklamaci můžete vznést do 1 měsíce od data nákupu.

Své body můžete kdykoliv využít prostřednictvím objednávky zboží nebo služeb, kterou uhradíte svými body, v katalogu iD Klubu na webové stránce programu idkarta.insidecor.cz. Objednané zboží nebo službu si potom vyzvednete na základě čísla objednávky a čísla Vaší karty na určeném obchodním místě.
Abychom Vám usnadnili orientaci v nabídce a informovali Vás o novinkách, budeme Vám pravidelně posílat newsletter upozorňující na nejzajímavější akce.

V případě, že body byly načteny v rozporu s právními předpisy a/nebo těmito Pravidly, byly získány v rozporu s dobrými mravy (zejména pokud nejsou kryté nákupem), byly získány omylem nebo technickou chybou systému, vážou se na zrušenou transakci (např. vrácené zboží), nebo z jiných vážných důvodů (např. insidecor eviduje u Partnera pohledávku), vyhrazuje si Provozovatel právo Body  na zákaznický účet nepřipsat nebo je ze Zákaznického účtu odstranit.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZTRÁTĚ ID KARTY?

Odcizení nebo ztrátu iD Karty ve vlastním zájmu prosím neprodleně nahlaste na idkarta@insidecor.com.  Insidecor si vyhrazuje právo Vás kontaktovat za účelem ověření totožnosti žadatele s využitím Vašich osobních údajů, které jste zadali při registraci. Po oznámení ztráty máte právo na vydání karty nové. Stará iD Karta bude zablokována proti zneužití a pozbyde své platnosti okamžikem zpracování ohlášení ztráty karty na výše uvedenou emailovou adresu.
Novou kartu si můžete vyzvednout v kterémkoliv z partnerských Obchodů obdobně. Obchodník ji opět přiřadí k Vašemu zákaznickému účtu. Za ztrátu a vydání nové karty bude odečteno z Vašeho zákaznického účtu 60 bodů. 

KDY ZANIKÁ ČLENSTVÍ V ID KLUBU?

Rádi bychom, abyste výhod iD Klubu využívali co nejdéle, ale i na eventualitu zániku členství musíme pamatovat. Členství zanikne v těchto případech:

 • o ukončení členství sami požádáte
 • v případě, že odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, protože potom nemůžeme nadále udržovat Váš Zákaznický účet
 • nebo v případě, když během jednoho roku neprovedete žádnou aktivitu (za aktivitu se považuje nejen nákup, ale i uplatnění nasbíraných bodů nebo přihlášení se do Zákaznického účtu)
 • členství Vám může být zrušeno v případě porušení těchto Pravidel či právních předpisů v souvislosti s členstvím v iD Klubu, například jakékoliv formě o získání neoprávněné výhody, podvodného jednání apod.

Zánikem členství Vám zaniká právo na výhody vyplývající z členství v iD Klubu a taktéž zaniká právo na uplatnění nasbíraných bodů na Vašem zákaznickém účtu.
Členství v iD Klubu, všechna práva s ním spojená, stejně jako karta samotná jsou nepřevoditelná na jinou osobu. 

CO SE DĚJE S MÝMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

Informace, které nám sdělíte, u nás také zůstanou. Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nebudeme je předávat žádné další osobě s výjimkou níže uvedených technologických partnerů (zpracovatelů dat), kteří zajišťují provoz databáze a webového serveru. Vaše osobní údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.. Společnost insidecor, s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, reg č. subjektu: 00054667. Osobní údaje jsou zpracovávány k obchodním a marketingovým účelům společnosti insidecor. 

Zpracovatelem dat je firma CORTEX, spol. s.r.o., se sídlem Praha 9, Poděbradská 61/261, PSČ 198 00, ČR, IČO: 47125616, která technicky provozuje aplikaci a databázi věrnostního programu a firma Breezy, s.r.o , se sídlem Praha 5, Plzeňská 157/98, PSČ 150 00, ČR, IČO: 27733823, která technicky provozuje portál insidecor.cz

JAKÁ JE ROLE SPOLEČNOSTI INSIDECOR V ID KLUBU?

Společnost insidecor s.r.o. založila a provozuje iD Klub, spravuje zákaznické účty, zajišťuje řádné fungování portálu idkarta.insidecor.cz a poskytuje zákaznickou podporu spojenou s řádným fungováním iD Klubu (např. reklamace načtení bodů).
Společnost insidecor nenahrazuje roli obchodu. Kupní smlouva je uzavřena mezi Vámi a prodávajícím, tedy zapojeným partnerským obchodem. Insidecor nepřebírá žádnou odpovědnost za služby/zboží, které poskytuje prodávající (včasnost dodávky, bezvadnost produktů/služeb, zákaznické servis v obchodě) a  neřeší reklamace výrobků či služeb neboť tyto reklamace jsou uplatňovány vůči prodávajícímu. Insidecor neodpovídá za jakékoli případné škody způsobené uzavřenou kupní smlouvou.

Insidecor si nicméně bude velmi vážit Vašich hodnocení a připomínek k jednotlivým zapojeným Partnerům, které budou přispívat ke zvýšení kvality poskytovaných služeb všech společností zapojených do iD Klubu.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA NA ZÁVĚR

Společnost insidecor připravila věrnostní program iD Klub se záměrem jej dlouhodobě rozvíjet. Přesto si vyhrazuje právo v odůvodněném případě ukončit jeho činnost. V takovém případě bude všechny aktivní členy programu dopředu informovat emailem a oznámením na webových stránkách programu. Každý člen programu bude moci ve lhůtě třech měsíců od data ukončení programu uplatnit všechny své nasbírané body.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Kontaktní adresa:
iD Klub
insidecor, s.r.o.
Sokolovská 366/84
186 00 Praha 8
Email: idkarta@insidecor.com

Tato Pravidla iD Klubu platí od 1.4.2015

 

 

 

Přihlaste se k newsletteru!

Přidejte se k Insidecor komunitě...